Bytové domy, lokalita Kaufland, Tábor

Místo stavby: Tábor, lokalita Kaufland
Investor: soukromá osoba
Stupeň: studie
Náklady: cca 70 mil. Kč
Rozsah PD: obytný soubor, 4 bytové domy, cca 60 bytových jednotek včetně občanské vybavennosti


Obytný areál - bytové domy Jesenice u Prahy

Místo stavby: Jesenice u Prahy
Autor návrhu, generální projektant Ateliér PH6
Rozsah PD: kompletní stavebně technické řešení vč. profesních částí PD
  probíhá stavební řízení
  předpokládané dokončení 04.2014

Obytný soubor Jesenice u PrahyObytný soubor Jesenice u Prahy