Studie administrativně skladového centra Pardubice

Místo stavby: Pardubice - Rybitví
Investor: soukromá osoba
Stupeň: studie
Předpokládané dokončení: 10.2012
Předpokládané náklady: cca 5,5 mil. Kč

 

 

 

 

 

altalt

 

 

Cyklostezka Holice - hranice k. ú. Veliny

Místo stavby: katastrální území Holice
Investor: Město Holice
Stupeň PD: studie, PD pro územní řízení
Investiční náklady:  cca 3,1 Kč
Rozsah PD: cyklostezka včetně doprovodných stavebních objektů, délka cca 0,8 km