Bytový dům Nad Centrálním parkem

Rezidence Stodůlky

Místo stavby: Praha 13 - Stodůlky
Investor: PSJ Development a Byty Hůrka s.r.o.
Autor architektonického návrhu, generální projektant: Ateliér PH6
Stupeň PD: PD pro stavební povolení, PD pro výběr dodavatele, PD pro provedení stavby
Rozsah PD: kompletní stavebně technické řešení včetně koordinace a profesních částí PD, autorský dozor 117 bytových jednotek
Investiční náklady: cca 230 mil. Kč
Předpokládané dokončení: 05.2013, probíhá realizace

Byty Hůrka Byty Hůrka