BYTOVÝ DŮM RAJSKÝ HORIZONT

Praha – Černý most

Klient: LANDIA  a.s.

autor návrhu, generální projektant: ORTOGONAL  s.r.o.

rozsah projekčních prací: kompletní architektonický návrh, stavebně technické řešení vč. koordinace

a profesních částí PD,

  • náklady cca 100 mil. Kč   / 62 bytových jednotek /               

Probíhá projekt pro UR

BYTOVÝ DŮM RAJSKÝ HORIZONT

BYTOVÝ DŮM RAJSKÝ HORIZONT