Bytový dům Nad Závěrkou

Místo stavby: Praha 6 - Břevnov
Klient: Architektonický ateliér Loxia a.s.
Autor návrhu, generální projektant: Architektonický ateliér Loxia a.s.
Stupeň PD: PD pro stavební povolení, PD pro výběr dodavatele, PD pro povedení stavby
Rozsah PD:

kompletní stavebně technické řešení včetně koordinace a profesních částí PD,

autorský dozor; 27 bytových jednotek a 5 nebytových jednotek

Investiční náklady: cca 95,0 mil. Kč
Dokončeno: 06.2012

altalt

 

 

 

 

Bytový dům U Sluncové, Za Invalidovnou

Místo stavby: Praha 9 - Vysočany
Klient: Casta a.s. - stavební společnost
Autor návrhu: Palladio Progetti s.r.o. a Palladio Construzioni s.r.o.
Stupeň PD: PD pro provedení stavby, autorský dozor
  91 bytových jednotek
Náklady: cca 100 mil. Kč
Dokončeno: 03.2012


alt


Výzkumné a vývojové centrum Stomatologie - Šluknov

Místo stavby: Šluknov
Klient: Dental institute s.r.o.
Stupeň PD:  
Rozsah PD:

kompletní stavebně technické řešení včetně koordinace a profesních částí PD

rekonstrukce objektu staré továrny na vývojové centrum stomatologie, oblast nanotechnologií

Náklady: cca 40 mil. Kč
Předpokl. dokončení: 2012, probíhá realizace

 altalt

 

 

 

 

 

Bytové domy Tulipa Rokytka - II. etapa výstavby

Místo stavby: Praha 9 - Vysočany
Klient: Architektonický ateliér Loxia a.s.
Autor návrhu, generální projektant: Architektonický ateliér Loxia a.s.
Stupeň PD: PD pro stavební povolení, PD pro výběr dodavatele, PD pro provedení stavby
Rozsah PD:

kompletní stavebně technické řešení včetně koordinace a profesních částí PD,

autorský dozor; 92 bytových jednotek

Předpokládané náklady: cca 200 mil. Kč
Předpokládané dokonení: 2012, probíhá realizace

altaltalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace panelového domu - č.p. 2749, Tábor

Místo stavby: Tábor, ulice Berlínská č.p. 2749
Investor: Město Tábor zastoupené společností Bytes spol. s r.o.
Stupeň PD: PD pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby
Investiční náklady: cca 17,3 mil. Kč
Dokončeno: 2012, probíhá realizace

 alt