Nabízená činnost

Architektonické studie

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace pro územní řízení včetně související inženýrské činnosti

Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně související inženýrské činnosti

Projektová dokumentace pro výběr dodavatele včetně spolupráce při tendrovém řízení

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Zaměření objektů a jejich pasportizace

Autorský dozor

Technický dozor

 

Technické vybavení

Mimo běžné technické vybavení pro zpracování kancelářské agendy je ateliér vybaven kompletním technickým vybavením nezbytným pro zpracování architektonických návrhů a projektové dokumentace v CAD systémech AutoCAD, Spirit 2012 (tj. grafické stanice, plottery, barevné tiskárny, kopírky, scannery a jiné).

Softwarové vybavení pro zpracovávání grafických výstupů, vizualizací a 3D animací projektů.

 

Pojištění

Společnost ORTOGONAL s.r.o. disponuje pojištěním odpovědnosti ve výši 10 mil. Kč.

 

Klienti

Projektová činnost je zajišťována jak pro fyzické a právnické osoby, tak pro subjekty státní správy a samosprávy.