o nás

založeno v roce 2007

Společnost ORTOGONAL, s.r.o. disponuje jak vlastním týmem spolupracovníků, tak stabilním okruhem spolupracujících odborníků všech stavebních profesí. Díky tomu zajišťujeme komplexní projektové práce: 

  • stavební řešení
  • konstrukční řešení (statika)
  • zdravotní technika
  • vytápění a chlazení
  • vzduchotechnika
  • elektroinstalace
  • požární řešení
  • komunikace a zpevněné plochy
  • sadové úpravy
  • stavební rozpočty, výkazy, výměr

"Náš návrh, vaše realizace."

Náš tým

Základní kameny našich staveb mají původ v tomto týmu:

Martin Ballák

Absolvent  Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, obor Architektura. V projekční praxi působí od roku 1995. Spolupracoval s Atelier Machar 1995 – 2001, atelier LOXIA 2001 – 2007.

V roce 2007 založil společně se Stanislavem Měřínským vlastní atelier ORTOGONAL.Stanislav Měřínský

Absolvent  Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, obor Pozemní stavby. V projekční praxi působí od roku 1995. Spolupracoval s Atelier Architektury Šimeček 1995 – 2007.

V roce 2007 založil společně s Martinem Ballákem vlastní atelier ORTOGONAL.

Jakub Čechovský

Absolvent Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou. Následně absolvování Vysokého učení technického v Brně obor Pozemní stavby. V současnosti si rozšiřuje vzdělání v oblasti BIM inženýringu na Vysoké škole báňské – technické univerzitě v Ostravě. Předchozí pracovní zkušenosti získával ve firmě CUBESPACE, zabývající se modulární výstavbou.

Součástí týmu Ortogonal je od roku 2016.

Lenka Gliganičová

Absolventka  Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství, následně magisterský odbor Budovy a prostředí.

Součástí týmu Ortogonal je od roku 2017.Michael Dopita

Začínal v táborském týmu Ortogonalu v roce 2014. Aktuálně působí jak v Táboře, tak v Praze a má odpovědnost za projekty od studie až po dokumentaci pro provádění stavby včetně komunikace s investorem a koordinace spolupracujících profesí. Jeho silnou stránkou je modelování specifických řešení ve 3D.

Helena Novotná

Absolventka  Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství, 

Součástí týmu Ortogonal je od roku 2012. 

Dora Varga

Aktuálně studuje v posledním ročníku na Českém vysokém učení technickém – Fakulta architektury.

Součástí týmu Ortogonal je od roku 2022.

Dominik Šustr

Aktuálně studuje ve čtvrtém ročníku na Českém vysokém učení technickém – Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství.

Součástí týmu Ortogonal je od roku 2022.

původ firmy

Firma byla založena v roce 2007. Do této doby zakladatelé firmy Ing. Martin Ballák a Ing. Stanislav Měřínský prošli stavební praxí a podíleli se na řadě dnes již realizovaných staveb a projektů, např. ve společnosti LOXIA a.s., Praha a Ateliér Architektury ing. arch. Šimeček, Tábor.

architektonické činnosti

Současnost firmy

Atelier ORTOGONAL, s.r.o. zajišťuje návrhy staveb, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve všech oblastech stavebnictví novostavbách i rekonstrukcích. Projekty jsou zpracovávány standardně v rozsahu editovatelného 3D modelu včetně koordinace profesních částí TZB. V případě zájmu klienta je 3D model připraven do formátu BIM.

Naši klienti

Vaše důvěra je pro nás závazkem

Absolvent  Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, obor Architektura.

V projekční praxi působí od roku 1995. Spolupracoval s Atelier Machar 1995 – 2001, atelier LOXIA 2001 – 2007. V roce 2007 založil společně se Stanislavem Měřínským vlastní atelier ORTOGONAL.