Projekty

Projektová činnost je zajišťována jak pro fyzické a právnické osoby, tak pro subjekty státní správy a samosprávy. Společnost ORTOGONAL s.r.o. dnes zajišťuje návrhy staveb, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve všech oblastech stavebnictví (novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy , atd.).

 • stavby pro bydlení
 • bytové domy
 • rodinné domy
 • občanské stavby        
 • stavby pro školství a výchovu
 • stavby pro služby a obchod
 • stavby průmyslové
 • stavby administrativní

Společnost ORTOGONAL, s.r.o. disponuje, jak vlastním týmem spolupracovníků, tak stabilním okruhem spolupracujících odborníků všech stavebních profesí. Touto spoluprací zajišťuje firma komplexní projektové práce.

 • stavební řešení
 • konstrukční řešení (statika)
 • zdravotní technika
 • vytápění a chlazení
 • vzduchotechnika
 • elektroinstalace
 • požární řešení
 • komunikace a zpevněné plochy
 • sadové úpravy
 • stavební rozpočty, výkazy výměr

Další spolupráce je prováděna s odbornými firmami na zajištění akustických posudků, radonového a geologického průzkumu, studí osvětlení a oslunění, studie vlivu na životní prostředí atd.